Túi đựng rác có dây rút

Mã sản phẩm: TDRYT

THÔNG TIN CHI TIẾT

Túi đựng rác có dây rút

Giới thiệu chung:

Túi đựng rác có dây rút là một loại túi đựng rác phiên bản mới, khác hẳn các loại bao đựng rác chúng ra nhìn thấy ngoài thị trường

 

Mô tả

Túi đựng rác có dây rútTúi đựng rác có dây rútTúi đựng rác có dây rút

Mô tả:
keyword: túi dây rút, túi rác có dây rút