Túi đựng rác có dây rút

Mã sản phẩm: TDRYT

Túi đựng rác có dây rút

THÔNG TIN CHI TIẾT

Túi đựng rác có dây rút

Giới thiệu chung:

Túi đựng rác có dây rút là một loại túi đựng rác phiên bản mới, khác hẳn các loại bao đựng rác chúng ra nhìn thấy ngoài thị trường

Túi đựng rác có dây rút Túi đựng rác có dây rút Túi đựng rác có dây rút

Mô tả:

Túi đựng rác có dây rút Túi đựng rác có dây rút Túi đựng rác có dây rút

Sản phẩm tham khảo:

keyword: túi dây rút, túi rác có dây rút